Luzhniki Stadium


Information:
Date:July 9, 2019 (16:04)
Place:Luzhniki Stadium
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :