Vozneseniya Gospodnya Church ("Ascention of God") at Serpukhov gate


Information:
Date:July 18, 2019 (19:39)
Place:Vozneseniya Gospodnya Church ("Ascention of God") at Serpukhov gate
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :