Vozneseniya Gospodnya Church ("Ascention of God") at Serpukhov gate


Information:
Date:December 29, 2020 (15:30)
Place:Vozneseniya Gospodnya Church ("Ascention of God") at Serpukhov gate
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :