Kremlevskaya naberezhnaya堤岸


信息:
日期:2007年06月 5日 (20:46)
地方:Kremlevskaya naberezhnaya堤岸
克里姆林宫
相机:Canon G5
照片在地图上

分享 :