Berezhkovskaya naberezhnaya堤岸


信息:
日期:2005年01月12日 (14:31)
地方:Berezhkovskaya naberezhnaya堤岸
相机:Canon G2
照片在地图上

分享 :