Mezhdunarodnaya Hotel


信息:
日期:2005年01月12日 (15:33)
地方:Mezhdunarodnaya Hotel
相机:Canon G2
照片在地图上

分享 :