Verkhnyaya Radishevskaya street


Information:
Date:April 25, 2005 (07:30)
Place:Verkhnyaya Radishevskaya Street
Skyscraper on Kotelnicheskaya Naberezhnaya.
Camera:Canon G2
Photo on the map:

Share :