Kremlevskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:June 5, 2007 (20:44)
Place:Kremlevskaya naberezhnaya (embankment)
The Moscow Kremlin
Camera:Canon G5
Photo on the map:

Share :