Krymskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:May 14, 2019 (21:08)
Place:Krymskaya naberezhnaya (embankment)
Krymsky Bridge
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :