Prechistenskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:January 4, 2005 (21:55)
Place:Prechistenskaya naberezhnaya (embankment)
Krymsky Bridge
Camera:Canon G2
Photo on the map:

Share :