Savvinskaya naberezhnaya (embankment). Velobike rent.


Information:
Date:May 14, 2019 (22:11)
Place:Savvinskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :