Krutitskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:May 25, 2019 (18:02)
Place:Krutitskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :