Moskvoretskaya naberezhnaya and Floating bridge


Information:
Date:May 25, 2019 (18:50)
Place:Moskvoretskaya naberezhnaya (embankment)
Floating bridge
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :