Kremlevskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:May 25, 2019 (19:04)
Place:Kremlevskaya naberezhnaya (embankment)
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :