Skyscraper on Kotelnicheskaya Naberezhnaya


Information:
Date:July 13, 2019 (20:55)
Place:Skyscraper on Kotelnicheskaya Naberezhnaya.
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :