Raushskaya naberezhnaya (embankment)


Information:
Date:March 6, 2022 (13:11)
Place:Raushskaya naberezhnaya (embankment)
Skyscraper on Kotelnicheskaya Naberezhnaya.
Camera:Sony RX100 V
Photo on the map:

Share :