Skyscraper on Kotelnicheskaya Naberezhnaya


Information:
Photo on the map:

Share :