Skyscraper on Kotelnicheskaya Naberezhnaya


Information:
Date:March 9, 2019 (18:20)
Place:Skyscraper on Kotelnicheskaya Naberezhnaya.
Bolshoy Ustinsky Bridge
Camera:Sony RX100
Photo on the map:

Share :