"House of Architects" on Rostovskaya Naberezhnaya


Information:
Photo on the map:

Share :